Menu Close

Koordinator

Technische Universität Berlin (TUB) je jedno od tri velika javna sveučilišta u Berlinu, Njemačka. TUB je konkurentno visoko učilište zainteresirano za donošenje međunarodne i regionalne ekspertize svojim fakultetima i istraživačkim centrima kroz projekte financirane na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Proteklih godina ova ustanova je bila vrlo uspješna u postizanju ovog cilja, a to želi nastaviti iu budućnosti. Technische Universität Berlin osvrće se na dugu i istaknutu tradiciju podučavanja i istraživanja. Istraživački tim TUB-a ima iskustva u urbanoj mobilnosti i urbanom planiranju u vezi s različitim nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima, uključujući temeljna istraživanja i primijenjena istraživanja usmjerena na povećanje održive mobilnosti ljudi uključujući različite dobne i socio-demografske skupine u različitim zemljama u odnosu na njihove javnozdravstvena i druga društvena pitanja.

Partneri

MVNGO je pružatelj obrazovne obuke na lokalnoj i europskoj razini i ima konzultantsku ulogu za javna i privatna tijela u cilju promicanja i razvoja europskih i transkontinentalnih projekata. MVNGO promiče međukulturalni dijalog, socijalno poduzetništvo, socijalnu uključenost kroz sport, integraciju migranata i zaštitu okoliša. MVNGO djeluje iu formalnim iu neformalnim granama obrazovanja. Nevladina organizacija Mine Vaganti pokazala je dugogodišnji fokus na korištenje sporta kao alata socijalne uključenosti, s posebnim fokusom na kategorije u nepovoljnom položaju, među kojima su i migranti. MVNGO radi na Erasmus+, Horizon 2020, Europa za građane, Kreativna Europa, EuropeAid, COSME, AMIF, programima Ujedinjenih naroda (UNDEF) i sa zakladama kao što su EYF, Anna Lindh, Otvoreno društvo i Fondazione CON IL SUD.

Erasmus centar za urbanu, lučku i prometnu ekonomiju (Erasmus UPT) je tvrtka za istraživanje i obrazovanje u vlasništvu Sveučilišta Erasmus Rotterdam (NL). Misija Erasmus UPT-a je pružiti praktična istraživačka rješenja utemeljena na znanosti. Točnije, cilj mu je pružiti vladi i industriji vrhunsko znanje, savjete o najboljoj međunarodnoj praksi i provedive preporuke za politiku. Istraživanje UPT-a služi kao input za izgradnju vizije, podršku odlučivanju i ekonomsku procjenu za klijente u javnom i privatnom sektoru, kao što su nacionalne i lokalne vlade, industrija, konzultanti i nevladine organizacije.

Sportsko-rekreacijski centar u Tehnološko sveučilište u Krakovu (PL)  je jedinična međufakultetska organizacija koja organizira nastavu za studente i zaposlenike svih fakulteta Tehničkog sveučilišta u Krakovu u području tjelesnog odgoja, specijalističkih sportskih grupa, rekreacije, rehabilitacije, zdravstvenog odgoja. Od 2016. godine u centru se provode i fitness testovi koji uključuju procjenu maksimalnog unosa kisika (Astrand – Rhyming test) te analizu tjelesne mase i komponenti. Koristeći srčane monitore, centar provodi posebne programe tjelesne aktivnosti za učenike s niskim parametrima.

The Udruga nastavnika tjelesnog odgoja Sjeverne Grčke (E.G.V.E.), founded in 1954 (GR), is both a professional and a scientific representative of all Physical Education aspects in Greece and it attributes to more than 9.000 members. It is the only official bearer of education and information for the Physical Education graduates in Macedonia and Thrace, extending its activities all over Greece and Cyprus. During the last 25 year, it has developed multifaceted activities, contributing to the growth of Physical Education and Sports’ image in Greece. The Association’s activities include –but do not limit to- the promotion of professional and scientific issues of its members, the organization of educational and festive events, as well as active participation in events with intense social character such as the battle against drug use and doping in sports and physical education and sport for the challenged ones.

Riječki športski savez osoba s invaliditetom (HR) osnovan je u Rijeci 1984. godine. Osnovan je s primarnim ciljem promicanja sporta među mladima, posebice među onima s različitim vrstama invaliditeta. Ima misiju integrirati osobe s invaliditetom u društvo kroz sport te dati doprinos izjednačavanju prava svih građana i sprječavanju socijalne isključenosti osoba s invaliditetom. U okviru naše organizacije djeluje 19 sportskih klubova koji uključuju: tenis u kolicima, atletiku, stolni tenis, boćanje, alpsko skijanje, konjički sport, plivanje, streljaštvo, sport gluhih i sport slijepih. Trenutno Udruga zapošljava sljedeće osobe: Glavni tajnik, 2 voditelja EU projekata i 3 profesora kineziologije/sportska trenera, administrator. Među zaposlenima imamo osobe s invaliditetom i roditelja djeteta s teškoćama u razvoju.

Udruga sportskih ambasadora (TR) je dobrovoljno sportsko društvo. Udruga Ambasadori sporta osnovana je radi djelovanja na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim projektima. Udruga broji oko 200 volontera sa sveučilišta i broj se iz dana u dan povećava. Većina volontera su mladi ljudi od 15 do 30 godina. Ali postoje i različite razine obrazovanja. Ciljana skupina su sve dobne skupine ljudi, uključujući osobe u nepovoljnom položaju i osobe s invaliditetom koje su integrirane u naše aktivnosti. Glavni fokus Udruge je rad u sljedećim područjima: promicanje tjelesne aktivnosti i zdravlja (odnosno HEPA), socijalna uključenost i integracija kroz sport, borba protiv pretilosti i sjedilačkog načina života, obrazovanje na otvorenom, neformalno obrazovanje, interkulturalni dijalog.