Menu Sluiten

Coördinator

Technische Universiteit Berlijn (TUB) is een van de drie grote openbare universiteiten in Berlijn, Duitsland. De TUB is een concurrerende HOI die internationale en regionale expertise wil inbrengen in haar faculteiten en onderzoekscentra door middel van nationaal en internationaal gefinancierde projecten. In de afgelopen jaren is deze instelling zeer succesvol geweest in het bereiken van dit doel en zij wil hiermee in de toekomst doorgaan. De Technische Universität Berlin kijkt terug op een lange en voorname traditie van onderwijs en onderzoek. Het onderzoeksteam van de TUB heeft ervaring met stedelijke mobiliteit en stadsplanning in verband met verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten, waaronder fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek bedoeld om de duurzame mobiliteit van mensen, waaronder verschillende leeftijds- en sociaal-demografische groepen in verschillende landen, te vergroten in relatie tot hun volksgezondheid en andere maatschappelijke vraagstukken.

Partners

MVNGO is een aanbieder van educatieve opleidingen op lokaal en Europees niveau en heeft een adviserende rol voor openbare en particuliere instanties om Europese en transcontinentale projecten te bevorderen en te ontwikkelen. MVNGO bevordert de interculturele dialoog, sociaal ondernemerschap, sociale integratie door sport, integratie van migranten en milieubescherming. MVNGO is actief in zowel de formele als de niet-formele takken van onderwijs. De NGO Mine Vaganti richt zich al geruime tijd op het gebruik van sport als instrument voor sociale integratie, met specifieke aandacht voor kansarme categorieën, waaronder migranten. MVNGO werkt samen met Erasmus+, Horizon 2020, Europa voor de burger, Creative Europe, EuropeAid, COSME, AMIF, de programma's van de Verenigde Naties (UNDEF) en met stichtingen als EYF, Anna Lindh, Open Society en Fondazione CON IL SUD.

Erasmus Centrum voor stads-, haven- en vervoerseconomie (Erasmus UPT) is een onderzoeks- en onderwijsbedrijf dat eigendom is van de Erasmus Universiteit Rotterdam (NL). De missie van Erasmus UPT is het leveren van praktische onderzoeksoplossingen gebaseerd op wetenschap. Meer specifiek is het doel om overheid en bedrijfsleven te voorzien van cutting-edge kennis, internationale best practice adviezen en werkbare beleidsaanbevelingen. Het onderzoek van UPT dient als input voor visievorming, beslissingsondersteuning en economische evaluatie voor klanten in zowel de publieke als private sector, zoals nationale en lokale overheden, industrie, consultants en NGO's.

Het sport- en recreatiecentrum van de Technische Universiteit van Krakau (PL)  is een interfacultaire organisatie die lessen organiseert voor studenten en medewerkers van alle faculteiten van de Technische Universiteit van Krakau op het gebied van, lichamelijke opvoeding, gespecialiseerde sportgroepen, recreatie, revalidatie, gezondheidsvoorlichting. Sinds 2016 voert het centrum ook fitheidstests uit, waaronder een schatting van de maximale zuurstofopname (Astrand - Ritmestest) en een analyse van de lichaamsmassa en -componenten. Met behulp van hartmonitoren voert het centrum speciale fysieke activiteitenprogramma's uit voor studenten met lage prestatieparameters.

De Vereniging van leraren lichamelijke opvoeding Noord-Griekenland (E.G.V.E.), founded in 1954 (GR), is both a professional and a scientific representative of all Physical Education aspects in Greece and it attributes to more than 9.000 members. It is the only official bearer of education and information for the Physical Education graduates in Macedonia and Thrace, extending its activities all over Greece and Cyprus. During the last 25 year, it has developed multifaceted activities, contributing to the growth of Physical Education and Sports’ image in Greece. The Association’s activities include –but do not limit to- the promotion of professional and scientific issues of its members, the organization of educational and festive events, as well as active participation in events with intense social character such as the battle against drug use and doping in sports and physical education and sport for the challenged ones.

Rijeka Sportvereniging voor personen met een handicap (HR) werd in 1984 in Rijeka opgericht. Het werd opgericht met als hoofddoel het bevorderen van sport onder jongeren, vooral onder mensen met verschillende soorten handicaps. De missie is om mensen met een handicap te integreren in de maatschappij door middel van sport en een bijdrage te leveren aan gelijke rechten van alle burgers en sociale uitsluiting van mensen met een handicap te voorkomen. Er zijn 19 sportclubs binnen onze organisatie, waaronder: rolstoeltennis, atletiek, tafeltennis, boccia, alpineskiën, paardensport, zwemmen, schieten, dovensport en blindsport. Momenteel heeft de vereniging de volgende personen in dienst: Secretaris-generaal, 2 EU-projectmanagers en 3 professoren kinesiologie/sporttrainers, een administrateur. Onder de werknemers bevinden zich personen met een handicap en ouders van een kind met een handicap.

Vereniging van sportambassadeurs (TR) is een vrijwillige sportvereniging. Sports Ambassadors Association is opgericht om actief te zijn in lokale, nationale en internationale projecten. De vereniging telt ongeveer 200 vrijwilligers van de universiteit en het aantal neemt met de dag toe. De meeste vrijwilligers zijn jongeren tussen 15 en 30 jaar oud. Maar er zijn ook verschillende opleidingsniveaus. De doelgroep zijn alle leeftijdsgroepen, ook kansarmen en gehandicapten die in onze activiteiten worden geïntegreerd. De vereniging werkt vooral op de volgende gebieden: bevordering van lichaamsbeweging en gezondheid (namelijk HEPA), sociale integratie en integratie door sport, bestrijding van zwaarlijvigheid en een sedentaire levensstijl, buitenonderwijs, niet-formeel onderwijs, interculturele dialoog.