Menu Sluiten

WAT GAAN WE PRODUCEREN?

 • Een gevalideerde dataset met de bevindingen van het onderzoek in 9 steden van 7 landen

  De dataset wordt gepresenteerd in Excel en SPSS-software. Het resultaat zal worden gevalideerd en opgeschoond als totale steekproef. Dit bestand zal de basis vormen voor de analyses en onderzoekspublicaties van WP3. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van deze gegevens kunnen een doorslaggevend effect hebben op de kwaliteit van tijdschriftartikelen (1,2).

 • Een gevalideerde dataset met de bevindingen van het onderzoek in 6 steden van 6 landen

  Veri seti Excel ve SPSS yazılımlarında sunulacaktır. Sonuçlar doğrulanacak ve genel örneklem olarak veri seti temizlenecektir. Bu dosya, WP4'ün analizlerinin ve araştırma yayınlarının temelini oluşturacaktır. Bu verilerin kalitesi ve güvenilirliği, dergi makalelerinin kalitesi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir (3,4).

 • Journal paper over longitudinale veranderingen in de wijze van schoolmobiliteit, inclusief ATS en lichaamsgewicht (overgewicht, obesitas, enz.) in de 7 partnerlanden

  Dergelijke analyses zullen zowel voor de gehele steekproef als voor de landen afzonderlijk worden uitgevoerd en worden gepubliceerd in internationale tijdschriften met collegiale toetsing.

 • Journal paper on longitudinal changes of perceptions of parents about children’s safety and security as well as the mobility pattern’s of parents

 • Journal paper over de determinanten van de fitheid en zuurstofopname van adolescenten

  De determinanten worden ontleend aan sociaal-economische factoren, de perceptie van ouders en adolescenten, de stedelijke vorm, de mobiliteitspatronen van adolescenten en ouders, ATS, enz.

 • Journal paper over de determinanten van het fysieke activiteitsniveau en de BMI van adolescenten

  De determinanten worden ontleend aan sociaal-economische factoren, de bebouwde omgeving, de perceptie van ouders en adolescenten, mobiliteitspatronen van adolescenten en ouders, ATS, enz.

 • Zeven boekjes (OER) over de geplande interventies voor beleidsmakers en scholen

  De resultaten van WP3 en WP4 worden opgesteld in een begrijpelijke taal en mode voor beleidsmakers, schoolbesturen en gemeenten. Elk boekje bestaat uit ongeveer 1500 woorden in een modieuze vormgeving en opmaak, met een goede papierkwaliteit. De schrijfstijl zal niet-technisch zijn.

 • Een open-access presentatiemateriaal (OER) in elke partnerschapstaal en het Engels

  De presentatie is bedoeld om de resultaten van WP3 en WP4 voor te stellen aan ouders en leerlingen van lokale scholen. Het dossier zal bestaan uit gemakkelijk te begrijpen feiten zoals eenvoudige verklaringen en opsommingen, samen met animaties en een aantrekkelijke lay-out. Het doel zal zijn om ouders, kinderen en adolescenten aan te moedigen hun mobiliteit naar school te veranderen zodat ze een gezonder lichaam hebben.

PAPERS

DATASET

BOOKLET

PRESENTATIONS