Menu Zamknij

CO BĘDZIEMY PRODUKOWAĆ?

 • Zatwierdzony zbiór danych zawierający wyniki badania w 9 miastach 7 krajów

  Zbiór danych zostanie przedstawiony w programie Excel i SPSS. Wynik zostanie zweryfikowany i oczyszczony jako ogólna próba. Plik ten będzie podstawą analiz i publikacji badawczych WP3. Jakość i wiarygodność tych danych może mieć decydujący wpływ na jakość prac w czasopismach (1,2).

 • Zatwierdzony zbiór danych zawierający wyniki badania w 6 miastach w 6 krajach

  Zbiór danych zostanie przedstawiony w programie Excel i SPSS. Wynik zostanie zweryfikowany i oczyszczony jako ogólna próba. Plik ten będzie podstawą analiz i publikacji badawczych WP4. Jakość i wiarygodność tych danych może mieć decydujący wpływ na jakość prac w czasopismach (3,4).

 • Journal paper na temat zmian w czasie sposobów mobilności szkolnej, w tym ATS i masy ciała (nadwaga, otyłość, itp.) w 7 krajach partnerskich.

  Takie analizy zostaną przeprowadzone dla całej próby, jak również dla poszczególnych krajów i zostaną opublikowane w międzynarodowych recenzowanych czasopismach.

 • Journal paper on longitudinal changes of perceptions of parents about children’s safety and security as well as the mobility pattern’s of parents

 • Praca w czasopiśmie na temat uwarunkowań sprawności fizycznej i poboru tlenu przez młodzież

  Determinanty zostaną zaczerpnięte z socjoekonomii, percepcji rodziców i nastolatków, formy miejskiej, wzorców mobilności nastolatków i rodziców, ATS itp.

 • Journal paper on the determinants of adolescents' physical activity level and BMI

  Determinanty zostaną zaczerpnięte z socjoekonomii, środowiska zbudowanego, percepcji rodziców i nastolatków, wzorców mobilności nastolatków i rodziców, ATS itp.

 • Siedem broszur (OER) na temat planowanych interwencji dla decydentów i szkół

  Wyniki z WP3 i WP4 będą przygotowane w zrozumiałym języku i modzie dla decydentów, władz szkolnych i gminnych. Każda książeczka to około 1500 słów w modnym projekcie i układzie, z dobrą jakością papieru. Styl pisania będzie nietechniczny.

 • Materiały prezentacyjne w otwartym dostępie (OER) w każdym języku partnerskim i angielskim

  Prezentacja ma na celu przedstawienie wyników WP3 i WP4 rodzicom i uczniom w lokalnych szkołach. Plik będzie zawierał łatwe do zrozumienia fakty, takie jak proste stwierdzenia i wypunktowania wraz z animacjami i atrakcyjnym układem. Celem będzie zachęcenie rodziców, dzieci i nastolatków do zmiany sposobu poruszania się do szkoły, tak aby mieli zdrowsze ciało.

PAPERS

DATASET

BOOKLET

PRESENTATIONS