Menu Sluiten

OVER PAYAMOS

Bestaande onderzoeksgerichte projecten gebruiken een academische stijl die niet begrijpelijk en bruikbaar is voor beleidsmakers en gewone mensen. Het vertalen van de resultaten van deze studies naar niet academische mensen kost tijd, en daardoor zijn overgedragen bevindingen niet meer actueel.

In tegenstelling tot andere bestaande projecten tracht PAYAMOS een verband te leggen tussen de belanghebbenden en tegelijkertijd de tijd te verkorten tussen de productie van wetenschappelijke resultaten uit de eerste hand en de vereenvoudiging van deze resultaten voor de gebruikers in een niet-academische taal en stijl.

Daartoe stelt het project drie hoofdlijnen vast voor de productie van kennis en voor de overdracht van de resultaten aan de eindgebruikers:

  1. Verzameling en analyse van primaire gegevens in de zeven Europese doellanden, gevolgd door de productie van hoogwaardige wetenschappelijke output.
  2. Overdracht van de resultaten aan beleidsmakers, gemeenten en scholen in de 7 landen in een begrijpelijke en bruikbare stijl binnen de kortst mogelijke tijd in de vorm van schriftelijke documenten.
  3. Overdracht van de resultaten aan gezinnen en kinderen in de 7 landen in een begrijpelijke en bruikbare stijl in de kortst mogelijke tijd in de vorm van een mondelinge presentatie met bijbehorende documenten.

PAYAMOS wil:

  • Het leveren van state-of-the-art onderzoek naar het verband tussen de mobiliteit van kinderen/adolescenten/ouders, hun percepties, Actief Vervoer naar School (ATS), de bebouwde omgeving, de fysieke activiteit van de jeugd, alsmede hun lichaamsgewicht, fitheid, en de analyse van de zuurstofopname door middel van een uniforme methode toegepast in 7 Europese landen.
  • Consistente en betrouwbare gegevens produceren die op uniforme wijze in de partnerlanden zijn gegenereerd. Dit zal het inzicht in de verschillen met betrekking tot deze kwesties in de 7 Europese doellanden vergemakkelijken.
  • De tijd verkorten die nodig is om deze resultaten te vertalen naar een niet-academische stijl en over te dragen aan beleidsmakers, planners, schoolautoriteiten en degenen die geacht worden Actief Vervoer naar School te bevorderen.
  • De kloof opvullen tussen empirische academische studies over bovengenoemde onderwerpen en de eindgebruikers ervan, namelijk de gezinnen.

Daartoe omvat het project acht werkpakketten (WP's)

Vier daarvan zijn actueel voor het project:

WP3 - Het ATS van kinderen en hun lichaamsgewicht

WP3 bestaat uit het verzamelen van gegevens voor het analyseren van de relatie tussen ATS (actief vervoer naar school), fysieke activiteit en lichaamskenmerken van verschillende kinderen van 9-12 jaar van dezelfde scholen in 2016 en 2020. Om een vergelijking te maken tussen ATS en lichaamsgewicht van kinderen in 2016 en nu, zal in 2020 een nieuw onderzoek op dezelfde scholen worden gedaan. Hierdoor zou het onderzoek ook significante verschillen vinden in verschillende Europese regio's, zoals het noorden, zuiden, zuidoosten, enz.

WP4 - ATS van adolescenten en hun fitheid

WP4 bestaat uit het verzamelen van gegevens om de ATS, fysieke activiteit en fitheid van adolescenten te analyseren. De doelgroep zijn jongeren tussen 14 en 18 jaar van beide geslachten. Er zal een steekproef worden samengesteld van adolescenten die ermee instemmen hun mobiliteit op school te veranderen van gemotoriseerde naar actieve vervoerswijzen, waarna twee enquêtes zullen worden gehouden, één in oktober 2020 en één in februari 2021 (meer methodologische details zijn te vinden onder F.2). De steekproef zal worden geïnterviewd en hun lichaamsgewicht en fitheid zullen worden gemeten in een interval van ongeveer 9-12 maanden na de overstap van vervoer naar schoolvervoer. De resultaten van de twee onderzoeken (hoofd- en vervolgonderzoek) zullen worden vergeleken en er zal intellectuele output worden gegenereerd. De enquêtes zullen worden uitgevoerd in Krakau, Rotterdam, Thessaloniki, Sassari, Rijeka en Malatya.

WP5 - Policy recommendations for planned interventions

WP5 bestaat uit het voorbereiden van de resultaten en het versturen ervan naar beleidsmakers in de vorm van kleine boekjes geschreven in een niet-technische stijl. Boekjes zullen de resultaten samenvatten van de twee studies geschreven in WP3 en WP4, zodat zij aanbevelingen kunnen implementeren en snel fysieke activiteit van kinderen en adolescenten in hun gemeenschappen kunnen bevorderen. Het boekje zal ook speciale aandacht besteden aan veilige routes naar scholen en aan de voorbereiding van de stedelijke vorm van actief vervoer naar school.

WP6 - Bewustmaking van ouders

In WP6 zal het bewustzijn van gezinnen en hun jeugd, inclusief kinderen en adolescenten, worden verhoogd. Daartoe zullen de onderzoeken in WP3 (ATS van kinderen en hun lichaamsgewicht) en WP4 (ATS van adolescenten en hun fitheid) op een begrijpelijke manier worden gedeeld met ouders (de belangrijkste doelgroep) en kinderen door het organiseren van een reeks workshops en evenementen in scholen in de partnerlanden.

De overige vier WP's zijn meer algemeen en hebben tot doel de uitvoering van eerdere WP's te ondersteunen:

WP1 - Voorbereiding

Dit WP geeft de aanzet tot de projectactiviteiten vóór de startvergadering. Voor het project zijn twee comités voorzien: Steering Committee (SC) en Dissemination Committee (DC). Deze twee comités zullen de WP-leiders helpen en adviseren bij de uitvoering van hun taken.

WP2 - Projectbeheer

Dit WP omvat de gebruikelijke activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project door de coördinator. Succesvol werk aan dit WP zal de samenwerking van het consortium vergemakkelijken.

WP7 - Evaluatie, toezicht en kwaliteitsborging

Het doel is ervoor te zorgen dat de activiteiten van het project zo goed mogelijk worden uitgevoerd. 

WP8 - Dissemination and exploitation

Het doel van WP8 is de resultaten van het project bruikbaar en toegankelijk te maken voor gewone mensen en andere gebruikers zoals onderzoekers, praktijkmensen en beleidsmakers.