Μενού Κλείσιμο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ PAYAMOS

Τα υπάρχοντα ερευνητικά προγράμματα χρησιμοποιούν ένα ακαδημαϊκό ύφος που δεν είναι κατανοητό και εύχρηστο από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής καθώς και από τους απλούς ανθρώπους. Η διαδικασία μετάφρασης των αποτελεσμάτων αυτών των μελετών για μη ακαδημαϊκούς ανθρώπους απαιτεί χρόνο, και αυτό καθιστά τα μεταφερόμενα ευρήματα όχι περισσότερο επίκαιρα.

Διαφορετικά από άλλα υφιστάμενα έργα, το PAYAMOS προσπαθεί να δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο μεταξύ της παραγωγής επιστημονικών αποτελεσμάτων από πρώτο χέρι και της απλοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών για τους χρήστες σε μια μη ακαδημαϊκή γλώσσα και ύφος.

Για το σκοπό αυτό, το έργο θέτει τρεις κύριους άξονες για την παραγωγή γνώσεων και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων στους τελικούς χρήστες:

  1. Συλλογή και ανάλυση πρωτογενών δεδομένων στις 7 στοχευμένες ευρωπαϊκές χώρες, ακολουθούμενη από την παραγωγή επιστημονικών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας.
  2. Μεταφορά των αποτελεσμάτων στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στους δήμους και στα σχολεία των 7 χωρών σε κατανοητό και χρήσιμο ύφος στον συντομότερο δυνατό χρόνο με τη μορφή γραπτών εγγράφων.
  3. Μεταφορά των αποτελεσμάτων στις οικογένειες και τα παιδιά στις 7 χώρες σε κατανοητό και χρήσιμο ύφος στον συντομότερο δυνατό χρόνο με τη μορφή προφορικής παρουσίασης μαζί με τα σχετικά έγγραφα.

Στόχος του PAYAMOS είναι:

  • Παροχή σύγχρονης έρευνας σχετικά με τη σχέση μεταξύ της κινητικότητας των παιδιών/εφήβων/γονέων, των αντιλήψεών τους, της Ενεργητικής Μεταφοράς στο Σχολείο (ATS), του δομημένου περιβάλλοντος, της σωματικής δραστηριότητας των νέων, καθώς και του σωματικού τους βάρους, της φυσικής τους κατάστασης και της ανάλυσης της πρόσληψης οξυγόνου με τη χρήση μιας ενιαίας μεθόδου που εφαρμόζεται σε 7 ευρωπαϊκές χώρες.
  • Παραγωγή συνεπών και αξιόπιστων δεδομένων που παράγονται ομοιόμορφα στις χώρες εταίρους. Αυτό θα διευκολύνει την κατανόηση των διαφορών σχετικά με τα θέματα αυτά στις 7 στοχευμένες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Συντόμευση του χρόνου που απαιτείται για να μεταφραστούν τα αποτελέσματα αυτά σε μη ακαδημαϊκό ύφος και να μεταφερθούν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στους υπεύθυνους σχεδιασμού, στις σχολικές αρχές και σε όσους υποτίθεται ότι πρέπει να ενισχύσουν την Ενεργό Μεταφορά στο Σχολείο.
  • Να καλύψει το κενό μεταξύ των εμπειρικών ακαδημαϊκών μελετών για τα παραπάνω θέματα και των τελικών χρηστών τους, δηλαδή των οικογενειών.

Για το σκοπό αυτό, το έργο διαρθρώνεται σε οκτώ πακέτα εργασίας (ΠΕ)

Τέσσερα από αυτά είναι επίκαιρα για το έργο:

WP3 - ATS των παιδιών και το σωματικό τους βάρος

Το Πακέτο Εργασίας 3 αποτελείται από τη συλλογή δεδομένων για την ανάλυση της σχέσης μεταξύ ATS (ενεργή μεταφορά στα σχολεία), σωματικής δραστηριότητας και σωματικών χαρακτηριστικών διαφορετικών παιδιών 9-12 ετών από τα ίδια σχολεία το 2016 και το 2020. Για να γίνει σύγκριση μεταξύ των ATS και του σωματικού βάρους των παιδιών το 2016 και σήμερα, θα πραγματοποιηθεί νέα έρευνα στα ίδια σχολεία το 2020. Αυτό θα κάνει επίσης την έρευνα να βρει σημαντικές διαφορές σε διαφορετικές ευρωπαϊκές περιοχές, όπως ο Βορράς, ο Νότος, τα Νοτιοανατολικά κ.λπ.

WP4 - ATS των εφήβων και η φυσική τους κατάσταση

Το Πακέτο Εργασίας 4 περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων για την ανάλυση της ΣΑΤ, της σωματικής δραστηριότητας και της φυσικής κατάστασης των εφήβων. Η ομάδα-στόχος θα είναι έφηβοι ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών και των δύο φύλων. Θα οργανωθεί ένα δείγμα εφήβων που συμφωνούν να αλλάξουν τον τρόπο μετακίνησής τους στο σχολείο από μηχανοκίνητους τρόπους σε ενεργούς τρόπους και στη συνέχεια θα διεξαχθούν δύο έρευνες, η μία τον Οκτώβριο του 2020 και η άλλη τον Φεβρουάριο του 2021 (περισσότερες μεθοδολογικές λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο σημείο F.2). Το δείγμα θα ερωτηθεί και θα μετρηθεί το σωματικό βάρος και η φυσική τους κατάσταση σε διάστημα περίπου 9-12 μηνών μετά την αλλαγή του τρόπου μετακίνησης στο σχολείο. Τα αποτελέσματα των δύο ερευνών (κύρια και παρακολούθηση) θα συγκριθούν και θα παραχθούν πνευματικά αποτελέσματα. Οι έρευνες θα διεξαχθούν στην Κρακοβία, το Ρότερνταμ, τη Θεσσαλονίκη, το Σάσαρι, τη Ριέκα και τη Μαλάτια.

WP5 - Policy recommendations for planned interventions

Το ΠΕ5 συνίσταται στην προετοιμασία των αποτελεσμάτων και την αποστολή τους στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε μορφή μικρών φυλλαδίων γραμμένων σε μη τεχνικό ύφος. Τα βιβλιαράκια θα συνοψίζουν τα αποτελέσματα των δύο μελετών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 3 και 4, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν συστάσεις και να προωθήσουν γρήγορα τη σωματική δραστηριότητα των παιδιών και των εφήβων στις κοινότητές τους. Το φυλλάδιο θα έχει επίσης μια ιδιαίτερη ματιά στις ασφαλείς διαδρομές προς τα σχολεία και στην προετοιμασία της αστικής μορφής της ενεργητικής μεταφοράς προς το σχολείο.

WP6 - Ευαισθητοποίηση των γονέων

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των οικογενειών και των νέων τους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εφήβων. Για το σκοπό αυτό, οι έρευνες στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3 (ΑΤΣ των παιδιών και το σωματικό τους βάρος) και του Πακέτου Εργασίας 4 (ΑΤΣ των εφήβων και η φυσική τους κατάσταση) θα κοινοποιηθούν στους γονείς (ο κύριος στόχος) και στα παιδιά με κατανοητό τρόπο μέσω της διοργάνωσης μιας σειράς εργαστηρίων και εκδηλώσεων σε σχολεία στις χώρες εταίρους.

Τα υπόλοιπα τέσσερα Πακέτα Εργασίας είναι πιο γενικά και αποσκοπούν στην υποστήριξη της εφαρμογής των προηγούμενων Πακέτων Εργασίας:

WP1 - Προετοιμασία

Αυτό το WP ξεκινά τις δραστηριότητες του έργου πριν από την εναρκτήρια συνάντηση. Για το έργο έχουν προβλεφθεί δύο επιτροπές: Επιτροπή καθοδήγησης (SC) και Επιτροπή διάδοσης (DC). Αυτές οι δύο επιτροπές θα βοηθήσουν και θα συμβουλεύσουν τους επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

WP2 - Διαχείριση έργου

Αυτό το WP περιλαμβάνει τις συνήθεις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου που εκτελούνται από τον συντονιστή. Η επιτυχής εργασία σε αυτό το Πακέτο Εργασίας θα διευκολύνει τη συνεργασία της κοινοπραξίας, οπότε θα επιχειρηθεί ο συντονισμός να γίνεται ομαλά και με φιλικό τρόπο

WP7 - Αξιολόγηση, παρακολούθηση και διασφάλιση ποιότητας

Αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες του έργου εκπληρώνονται με την καλύτερη δυνατή ποιότητα. 

WP8 - Dissemination and exploitation

Στόχος του Πακέτου Εργασίας 8 είναι να καταστήσει τα αποτελέσματα του έργου χρησιμοποιήσιμα και προσβάσιμα για τους απλούς ανθρώπους, καθώς και για άλλους χρήστες, όπως ερευνητές, επαγγελματίες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς τα αποτελέσματα είναι σχεδιασμένα να είναι ανοικτής πρόσβασης.