Μενού Κλείσιμο

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΆ ΓΕΓΟΝΌΤΑ

Κάθε εταίρος θα διοργανώσει 5 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Οι εκδηλώσεις θα διαρκούν 45 λεπτά, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης και των ερωτήσεων και απαντήσεων, και θα πραγματοποιηθούν στη χώρα κάθε εταίρου.

Σε κάθε διοργάνωση θα συμμετέχουν 20 ζευγάρια γονέων/παιδιών από κάθε σχολείο, δηλαδή συνολικά 100 συμμετέχοντες ανά χώρα.

Γερμανία

Οι εκδηλώσεις θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2021, αλλά αναβλήθηκαν λόγω του COVID-19.

Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινώνονται εδώ.

Ολλανδία

Οι εκδηλώσεις θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2021, αλλά αναβλήθηκαν λόγω του COVID-19.

Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινώνονται εδώ.

Πολωνία

Οι εκδηλώσεις θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2021, αλλά αναβλήθηκαν λόγω του COVID-19.

Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινώνονται εδώ.

Ελλάδα

Οι εκδηλώσεις θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021, αλλά αναβλήθηκαν λόγω του COVID-19.

Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινώνονται εδώ.

Ιταλία

Οι εκδηλώσεις θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2021, αλλά αναβλήθηκαν λόγω του COVID-19.

Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινώνονται εδώ.

Κροατία

Οι εκδηλώσεις θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2021, αλλά αναβλήθηκαν λόγω του COVID-19.

Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινώνονται εδώ.

Τουρκία

Οι εκδηλώσεις θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2021, αλλά αναβλήθηκαν λόγω του COVID-19.

Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινώνονται εδώ.

PHOTOS FROM MULTIPLIER EVENTS

BERLIN

ITALY

TURKEY

CROTIA

GREECE