Μενού Κλείσιμο

PAYAMOS

Promotion of Physical Activity of the Youth through Active Mobility to School​

Ένα έργο συνεργασίας Erasmus+ Partnership

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ PAYAMOS

Οι Ευρωπαίοι νέοι γίνονται λιγότερο σωματικά δραστήριοι, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα προβλήματα υπέρβαρου και παχυσαρκίας. Η παθητική μετακίνηση στο σχολείο με τη μορφή της μεταφοράς στο σχολείο ή στο σπίτι με τα αυτοκίνητα των γονέων ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (μηχανοκίνητα μέσα) είναι μία από αυτές τις αιτίες.

Το PAYAMOS απολαμβάνει μια ποικιλόμορφη ευρωπαϊκή σύμπραξη που προσπαθεί να εφαρμόσει μια διεπιστημονική προσέγγιση για την ενεργό μεταφορά στα σχολεία (ATS), την αστική μορφή και την υγεία του σώματος των νέων σε διαφορετικά ευρωπαϊκά πλαίσια, με επιστημονικές και πρακτικές λειτουργίες που στοχεύουν στις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας, των φορέων χάραξης πολιτικής και των τελικών χρηστών.

Βασική λειτουργία του έργου είναι η συντόμευση του χρόνου μεταξύ της παραγωγής γνώσης και της μεταφοράς των αποτελεσμάτων στους χρήστες και άλλους μη ακαδημαϊκούς ενδιαφερόμενους.

 

Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Erasmus+ Sport Collaborative Partnership,το πρόγραμμα Promotion of Physical Activity of the Youth through Active Mobility to School (PAYAMOS) θα υλοποιηθεί από την 1η  Ιανουαρίου 2020  έως την 31η η Δεκεμβρίου 2022.
ΠΟΙΟΣ;

PAYAMOS CONSORTIUM