Μενού Κλείσιμο

Συντονιστής

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (TUB) είναι ένα από τα τρία μεγάλα δημόσια πανεπιστήμια στο Βερολίνο της Γερμανίας. Το TUB είναι ένα ανταγωνιστικό ΑΕΙ που ενδιαφέρεται να φέρει διεθνή και περιφερειακή τεχνογνωσία στις σχολές και τα ερευνητικά του κέντρα μέσω εθνικών και διεθνώς χρηματοδοτούμενων έργων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το εν λόγω ίδρυμα έχει επιτύχει με μεγάλη επιτυχία αυτόν τον στόχο και σκοπεύει να συνεχίσει να τον επιτυγχάνει και στο μέλλον. Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου έχει μακρά και διακεκριμένη παράδοση στη διδασκαλία και την έρευνα. Η ερευνητική ομάδα του TUB έχει εμπειρίες στην αστική κινητικότητα και τον αστικό σχεδιασμό που σχετίζονται με διάφορα εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της βασικής έρευνας και της εφαρμοσμένης έρευνας που αποσκοπεί στην αύξηση της βιώσιμης κινητικότητας των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών ηλικιακών και κοινωνικο-δημογραφικών ομάδων σε διάφορες χώρες, σε σχέση με τη δημόσια υγεία τους και άλλα κοινωνικά ζητήματα.

Συνεργάτες

MVNGO είναι φορέας εκπαιδευτικής κατάρτισης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει συμβουλευτικό ρόλο για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διηπειρωτικών έργων. Η MVNGO προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού, την ένταξη των μεταναστών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η MVNGO δραστηριοποιείται τόσο στον τυπικό όσο και στον μη τυπικό κλάδο της εκπαίδευσης. Η ΜΚΟ Mine Vaganti έχει εμφανίσει μια μακρόχρονη εστίαση στη χρήση του Αθλητισμού ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις μειονεκτούσες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και οι μετανάστες. Η MVNGO συνεργάζεται με τα προγράμματα Erasmus+, Horizon 2020, Europe for Citizens, Creative Europe, EuropeAid, COSME, AMIF, τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών (UNDEF) και με ιδρύματα όπως το EYF, Anna Lindh, Open Society και Fondazione CON IL SUD.

Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) είναι μια εταιρεία έρευνας και εκπαίδευσης που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Erasmus του Ρότερνταμ (NL). Αποστολή του Erasmus UPT είναι να παρέχει πρακτικές ερευνητικές λύσεις βασισμένες στην επιστήμη. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της είναι να παρέχει στην κυβέρνηση και τη βιομηχανία γνώσεις αιχμής, διεθνείς συμβουλές βέλτιστων πρακτικών και εφαρμόσιμες συστάσεις πολιτικής. Η έρευνα του UPT χρησιμεύει ως εισροή για την οικοδόμηση οραμάτων, την υποστήριξη αποφάσεων και την οικονομική αξιολόγηση για πελάτες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις, βιομηχανίες, σύμβουλοι και ΜΚΟ.

Το Κέντρο Αθλητισμού και Αναψυχής του Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κρακοβίας (PL)  είναι μια μονάδα διατμηματικού οργανισμού που διοργανώνει μαθήματα για φοιτητές και υπαλλήλους όλων των σχολών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κρακοβίας στον τομέα της, φυσικής αγωγής, εξειδικευμένων αθλητικών ομάδων, αναψυχής, αποκατάστασης, αγωγής υγείας. Από το 2016, το κέντρο διεξάγει επίσης τεστ φυσικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (Astrand - Rhyming test) και της ανάλυσης της μάζας και των συστατικών του σώματος. Με τη χρήση καρδιακών οργάνων παρακολούθησης, το κέντρο διεξάγει ειδικά προγράμματα φυσικής δραστηριότητας για μαθητές με χαμηλές παραμέτρους απόδοσης.

Το Ένωση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Βορείου Ελλάδος (E.G.V.E.), founded in 1954 (GR), is both a professional and a scientific representative of all Physical Education aspects in Greece and it attributes to more than 9.000 members. It is the only official bearer of education and information for the Physical Education graduates in Macedonia and Thrace, extending its activities all over Greece and Cyprus. During the last 25 year, it has developed multifaceted activities, contributing to the growth of Physical Education and Sports’ image in Greece. The Association’s activities include –but do not limit to- the promotion of professional and scientific issues of its members, the organization of educational and festive events, as well as active participation in events with intense social character such as the battle against drug use and doping in sports and physical education and sport for the challenged ones.

Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία της Ριέκα (HR) ιδρύθηκε στη Ριέκα το 1984. Ιδρύθηκε με πρωταρχικό στόχο την προώθηση του αθλητισμού μεταξύ των νέων, ιδίως μεταξύ των ατόμων με διάφορες μορφές αναπηρίας. Έχει ως αποστολή να ενσωματώσει τα άτομα με αναπηρία στην κοινωνία μέσω του αθλητισμού και να συμβάλει στην ισότητα των δικαιωμάτων όλων των πολιτών και να αποτρέψει τον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία. Υπάρχουν 19 αθλητικοί σύλλογοι στον οργανισμό μας, οι οποίοι περιλαμβάνουν: αντισφαίριση με αναπηρικό αμαξίδιο, στίβο, επιτραπέζια αντισφαίριση, boccia, αλπικό σκι, ιππασία, κολύμβηση, σκοποβολή, αθλήματα για κωφούς και αθλήματα για τυφλούς. Επί του παρόντος, ο Σύλλογος απασχολεί τα εξής άτομα: Γενικός Γραμματέας, 2 διαχειριστές έργων της ΕΕ και 3 καθηγητές κινησιολογίας/εκπαιδευτές αθλημάτων, ένας διοικητικός υπάλληλος. Μεταξύ των εργαζομένων έχουμε άτομα με αναπηρία και γονέα παιδιού με αναπηρία.

Ένωση Πρεσβευτών Αθλητισμού (TR) είναι μια εθελοντική αθλητική ένωση. Ο Σύλλογος Πρεσβευτών Αθλητισμού ιδρύθηκε για να δραστηριοποιείται σε τοπικά, εθνικά και διεθνή προγράμματα. Ο Σύλλογος έχει περίπου 200 εθελοντές από το πανεπιστήμιο και ο αριθμός τους αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Οι περισσότεροι από τους εθελοντές είναι νέοι ηλικίας 15-30 ετών. Υπάρχουν όμως και διαφορετικά επίπεδα εκπαιδευτικού υπόβαθρου. Η ομάδα-στόχος είναι για όλες τις ηλικιακές ομάδες ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και των μειονεκτούντων και των ατόμων με αναπηρία που ενσωματώνονται στις δραστηριότητές μας. Η κύρια εστίαση του Συλλόγου είναι να εργάζεται στους ακόλουθους τομείς: προώθηση της σωματικής δραστηριότητας και της υγείας (συγκεκριμένα HEPA), κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση μέσω του αθλητισμού, καταπολέμηση της παχυσαρκίας και του καθιστικού τρόπου ζωής, εκπαίδευση στην ύπαιθρο, μη τυπική εκπαίδευση, διαπολιτισμικός διάλογος.