Menü Kapat

PAYAMOS HAKKINDA

Mevcut araştırma odaklı projeler, politika yapıcıların yanı sıra sıradan insanlar tarafından da anlaşılabilir ve kullanılabilir olmayan akademik bir üslup kullanmaktadır. Bu çalışmaların sonuçlarının akademik olmayan kişiler için tercüme edilmesi süreci zaman almakta ve bu da aktarılan bulguların güncelliğini yitirmesine neden olmaktadır.

PAYAMOS, mevcut diğer projelerden farklı olarak, birinci elden bilimsel sonuçların üretilmesi ile bu sonuçların kullanıcılar için akademik olmayan bir dil ve üslupla basitleştirilmesi arasındaki süreyi kısaltırken paydaşlar arasında bir bağlantı kurmaya çalışmaktadır.

Bunu yapmak için proje, bilgi üretimi ve çıktıların son kullanıcılara aktarılması için üç ana eksen belirlemektedir:

  1. Hedeflenen 7 Avrupa ülkesinde birincil verilerin toplanması ve analiz edilmesi, ardından yüksek kaliteli bilimsel çıktıların üretilmesi.
  2. Sonuçların 7 ülkedeki politika yapıcılara, belediyelere ve okullara mümkün olan en kısa sürede anlaşılabilir ve kullanışlı bir tarzda yazılı dokümanlar şeklinde aktarılması.
  3. Sonuçların 7 ülkedeki ailelere ve çocuklara mümkün olan en kısa sürede anlaşılır ve faydalı bir üslupla, ilgili dokümanlarla birlikte sözlü sunum şeklinde aktarılması.

PAYAMOS şunları amaçlamaktadır:

  • Çocukların/ergenlerin/ebeveynlerin hareketliliği, algıları, Okula Aktif Ulaşım (ATS), yapılı çevre, gençlerin fiziksel aktiviteleri, vücut ağırlıkları, zindelikleri ve oksijen alımının analizi arasındaki ilişki üzerine 7 Avrupa ülkesinde uygulanan tek tip bir yöntem kullanarak en son teknolojiye sahip araştırmaları sağlamak.
  • Ortak ülkelerde aynı şekilde üretilen tutarlı ve güvenilir veriler üretmek. Bu, hedeflenen 7 Avrupa ülkesinde bu konulara ilişkin farklılıkların anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
  • Bu sonuçların akademik olmayan bir tarza çevrilmesi ve politika yapıcılara, planlamacılara, okul yetkililerine ve Okula Aktif Ulaşımı geliştirmesi beklenen kişilere aktarılması için gereken süreyi kısaltın.
  • Yukarıdaki konulara ilişkin ampirik akademik çalışmalar ile bunların son kullanıcıları olan aileler arasındaki boşluğu doldurmak.

Bunu yapmak için, proje sekiz iş paketinde (WPs) ifade edilmektedir

Bunlardan dördü proje için günceldir:

WP3 - Çocukların ATS'si ve vücut ağırlıkları

İP3, 2016 ve 2020 yıllarında aynı okullardan 9-12 yaş arası farklı çocukların ATS (okullara aktif ulaşım), fiziksel aktivite ve vücut özellikleri arasındaki ilişkiyi analiz etmek için veri toplanmasından oluşmaktadır. Çocukların 2016'daki ve bugünkü ATS ve vücut ağırlıkları arasında bir karşılaştırma yapmak için 2020'de aynı okullarda yeni bir anket yapılacaktır. Bu aynı zamanda araştırmanın Kuzey, Güney, Güneydoğu gibi farklı Avrupa bölgelerinde önemli farklılıklar bulmasını sağlayacaktır.

WP4 - Ergenlerin ATS'si ve zindelikleri

WP4, ergenlerin ATS, fiziksel aktivite ve zindeliğini analiz etmek için veri toplamadan oluşmaktadır. Hedef grup, her iki cinsiyetten 14-18 yaş arası ergenler olacaktır. Okul hareketlilik modlarını motorlu modlardan aktif modlara değiştirmeyi kabul eden ergenlerden oluşan bir örneklem organize edilecek ve ardından biri Ekim 2020'de, diğeri Şubat 2021'de olmak üzere iki anket yapılacaktır (daha fazla metodolojik ayrıntı F.2'de bulunabilir). Örneklemle görüşülecek ve ulaşımın okul moduna dönüştürülmesinden sonra yaklaşık 9-12 aylık bir aralıkta vücut ağırlıkları ve kondisyonları ölçülecektir. İki anketin (ana ve takip) sonuçları karşılaştırılacak ve entelektüel çıktılar oluşturulacaktır. Anketler Krakow, Rotterdam, Selanik, Sassari, Rijeka ve Malatya'da gerçekleştirilecektir.

WP5 - Policy recommendations for planned interventions

WP5, sonuçların hazırlanması ve teknik olmayan bir tarzda yazılmış küçük kitapçıklar şeklinde politika yapıcılara gönderilmesinden oluşmaktadır. Kitapçıklar, WP3 ve WP4'te yazılan iki çalışmanın sonuçlarını özetleyecek, böylece tavsiyeleri uygulayabilecek ve toplumlarındaki çocukların ve ergenlerin fiziksel aktivitelerini hızlı bir şekilde teşvik edebileceklerdir. Kitapçık ayrıca okullara giden güvenli rotalara ve okula aktif ulaşımın kentsel formunun hazırlanmasına özel bir bakış açısına sahip olacaktır.

WP6 - Ebeveynlerin farkındalığının artırılması

İP6'da çocuklar ve ergenler de dahil olmak üzere ailelerin ve gençlerin farkındalığı artırılacaktır. Bunu yapmak için, WP3 (Çocukların ATS'si ve vücut ağırlıkları) ve WP4'teki (Ergenlerin ATS'si ve zindelikleri) araştırmalar, ortak ülkelerdeki okullarda bir dizi çalıştay ve etkinlik düzenleyerek ebeveynler (ana hedef) ve çocuklarla anlaşılır bir şekilde paylaşılacaktır.

Kalan dört İş Programı daha geneldir ve önceki İş Programlarının uygulanmasını desteklemeyi amaçlamaktadır:

WP1 - Hazırlık

Bu WP, başlangıç toplantısından önce proje faaliyetlerini başlatır. Proje için iki komite öngörülmüştür: Yönlendirme Komitesi (SC) ve Yaygınlaştırma Komitesi (DC). Bu iki komite, WP liderlerine görevlerini yerine getirmelerinde yardımcı olacak ve tavsiyelerde bulunacaktır.

WP2 - Proje Yönetimi

Bu WP, koordinatör tarafından yürütülen projenin uygulanması için gerekli olan olağan faaliyetleri içerir. Bu WP üzerindeki başarılı çalışma konsorsiyumun ortak çalışmasını kolaylaştıracak, böylece koordinasyonun sorunsuz ve dostane bir şekilde gerçekleşmesine çalışılacaktır

WP7 - Değerlendirme, izleme ve kalite güvencesi

Proje faaliyetlerinin mümkün olan en iyi kalitede yerine getirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

WP8 - Dissemination and exploitation

WP8'in amacı, proje sonuçlarını sıradan insanların yanı sıra araştırmacılar, uygulayıcılar ve politika yapıcılar gibi diğer kullanıcılar için de kullanılabilir ve erişilebilir kılmaktır; çünkü çıktılar açık erişimli olacak şekilde tasarlanmıştır.